پروژه های برتر کلیپ های با حلقه - پاییز 93
23 Nov 2014

1. آرین نیکنامی - پیتزا فضایی

(با 24 نوع تنوع حرکت و 78 حلقه و استفاده از معادلات)
دانلود


2. میلاد منفرد - 3 پروژه

(جمعا با 14 نوع تنوع حرکت و 59 حلقه و 2 مورد استفاده از معادلات)
چادر شرلوک هلمز
دانلود
ساعت آنالوگ و دیجیتال همراه با تاریخ و اعلام وقت بخیر
دانلود
سقوط آزاد با دریافت سرعت اولیه از کاربر
دانلود


3. مرضیه جلیلی - عشق چوپان دروغگو

(با 17 نوع تنوع حرکت و 108 حلقه)
دانلود


4. کامران اقلامی - فی البداهه/برف بازی

(با 22 نوع تنوع حرکت و 33 حلقه)
دانلود


5. سعید عرفانی - رسم های نقطه ای

(با 19 نوع تنوع حرکت و 61 حلقه و سرشار از معادلات)
دانلود


6. مرجان تقی زاده - کلاس درس

(با 21 نوع تنوع حرکت و 51 حلقه)
دانلود