متین لطفعلی ئی ایده پرداز و طراح پروژه
سید ابراهیم هاشیمان توابع سه بعدی و آناگلیف
علیرضا رحیمیان برنامه نویسی کینکت
محسن ضیاءآبادی طراح سایت، تست و مستند سازی