پروژه های نوشته شده توسط طراحان گرافیک باکس
16 Oct 2013

شبیه ساز آتش

نویسنده: متین لطفعلی ئی

دانلود


پینگ پنگ سه بعدی آناگلیف (نیاز به عینک آبی قرمز دارد)

نویسنده: محسن ضیاآبادی

دانلود


بازی مار

نویسنده: متین لطفعلی ئی

دانلود


بازی شطرنج (هوش مصنوعی)

نویسنده: متین لطفعلی ئی

دانلود


بازی پنج تایی (هوش مصنوعی)

نویسنده: متین لطفعلی ئی

دانلود

پروژه های نوشته شده برای کینکت
15 Oct 2013

Kinect Race

نویسنده: متین لطفعلی ئی

دانلود


Kinect EatFood

نویسنده: علیرضا رحیمیان

دانلود